Tchakutoma – longa na lilimiyako

Pa n’siku ya 21, tchedza namalongero akubhaliwa nawo. Tikupidhiri mutiphedze kutaira kuti tangui yanhi kussafuna kulonga na mwambo wa kubhaliwa nawo? Ngabhe tai, tumila makolokoto, mafala/malembero akusanghura kwanu na malonguero ya lilimi yanu.

Thachiwiri – sasanhira kandiyadho yako (hashtags)

  • Gumanhissa ku hashtag #Malonguero ya lilimi yako
  • Ikhani hashtag na malonguero adhaikhemwe (maonesso: #Tchisena, #Changana)

Kachitatu – Pitani kumalonguero!

  • Gumanani anango mbaka phata hashtag #malonguero (#LinguaMaterna) a lilimi yanu e mwererano um ka tchedze.
  • Tewerani ure anaoneka mba katchedza na malonguero a lilimi yanu. Sakani na hashtag ya malonguero a lilimi anu.
  • Phatanani na andhu anango anaoneka mba ka tsandzaya kusiyanasiyana kwa malonguero 🙂

Tsandzayani!

Dziwani anhakutitsogorera!

Anya kuphata bhassa na malonguero akusiyanasiyana, mbakaoneka mbaka tsogororessa ma longuero a lilimi yako.